Autor dokumentacije

Tomislav Simonović

Za sadržaj na ovim stranicama posvećenim Džonu V. Frotingamu, dokumentaciju, tekstove i fotografije, veliku zahvalnost dugujemo Tomislavu Simonoviću, autoru knjige Džon V. Frotingam, zaboravljeni srpski dobrotvor.

U traganju za godinom rođenja Džona Frotingama, autor Tomislav Simonović na njegovom grobu 16.12.2012.
U traganju za godinom rođenja Džona Frotingama, autor Tomislav Simonović na njegovom grobu 16.12.2012.

Tomislav R. Simonović rođen je 1950. godine u Vranju gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu (primenjena hemija) u Skoplju.

Radio je kao tehnolog u Duvanskoj industriji i direktor dorade u Pamučnom kombinatu u Vranju. Bio je predstavnik firme „Viohim“ iz Grčke i firme „Henkel“ iz Diseldorfa bio jedini predsatavnik za SR Jugoslaviju za tekstilnu tehnologiju. Objavio je nekoliko radova o uticaju mangana na ljudsko zdravlje.

Sa sestrom i braćom priredio je Društvenu istoriju Vranja, od kraja 19. do kraja 20. veka Riste M. Simonovića. Prilikom promocije „Društvene istorije Vranja“ 2014. godine u Vranju priredio je prvu izložbu o Džonu Frotingamu. Kulturni centar iz Novog Sada objavio istraživački rad o Džonu Frotingamu, najvećem srpskom dobrotvoru.

Priredio je stalnu izložbu o poznatim profesorima, direktorima i učenicima Gimnazije ”Bora Stanković” u Vranju povodom 135 godina njenog postojanja. Za svakog od njih napisao je biografske i bibliografske podatke. Za dan grada Vranja 21. anuara 2014. dodeljena mu je povelja zahvalnosti, za izuzetnu saradnju i doprinos u rasvetljavanju i potvrđivanju istorijskih činjenica Vranja i juga Srbije.

Zavod za udžbenike iz Beograda,n2018. objavio je Simonovićevu knjigu o najvećem srpskom dobrotvoru, Amerikancu, Džon V. Frotingam, zaboravljeni srpski dobrotvor. Na Sajmu knjiga iste godine, Zavod za udžbenike zbog objavljivanja Simonovićeve knjige, je nagrađen ”Specijalnim priznanjem” za poduhvat godine. O Frotingamom radu u Srbiji sa suprugom priredio je izložbe u Vranju i Beogradu 2019.

Dnevni list ”Politika” od 12. marta 2020. u dvadeset nastavaka objavio je Simonovićev feljton ”Kako smo zaboravili najvećeg srpskog dobrotvora iz SAD.”

Fondacija „Mladen Selak“ iz Beograda, 9.oktobra 2020. u Muzej kući Mihajla Pupina u Idvoru dodeliće mu nagradu za knjigu o Džonu Frotingamu.

Za enciklopediju Vranjske gimnazije koja će izaći iz štampe 2021. godine povodom 140 godina njenog postojanja, uradio je biografije poznatih profesora, direktora, učenika i lekara koji su lečili učenike Vranjske gimnazije od kraja 19. veka do današnjih dana.